Dorpshuis de Kil Hurwenen

Dorpshuis de Kil, Hurwenen

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Dorpshuis de Kil en René Verharen hebben deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Dorpshuis de Kil en René Verharen aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan René Verharen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dorpshuis de Kil en René Verharen behouden zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

Informatie van derden

Dorpshuis de Kil en René Verharen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin zijn Dorpshuis de Kil en René Verharen verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.